Банер на Единна информационна система ЕИС „Единство – 2“. – електронна система; Нотариалната камара, електронен нотариус
Featured

Електронни нотариални системи – цифровизация на нотариата – от 1998 г.

Поредица „Нотариална информатика“

Електронните системи са въведени в българския нотариат през 1998 г. За първи програмен продукт, обслужващ нотариусите, се счита „Нота регистър“ v.1 – 1998. Това полага основите на цифровизацията на нотариата у нас – постоянно надграждана и осъвременявана.

Електронните нотариални системи са въведени в нотариалните кантори за първи път през 1998 г. – 118 години след създаване на българския нотариат.

Единна информационна система „Единство – 2“

През 2009 г., Нотариалната камара създава ЕИС „Единство“, което начинание е свързано и с промени в

законодателството, касаещи обща дигитализацията на нотариата и повишаване сигурността в гражданския оборот.

През годините системата е доразвита и многократно надграждана. 

През  2014 – 2015 г., по модел на италианската нотариална електронна система Нотартел“, българската система е надградена до ЕИС „Единство – 2“.

Източник изображение: Notartel s.p.a. (повече за Notartel Italia); Notartel s.p.a. (Italia) е дружеството на Националния нотариален съвет на Република Италия, което предлага пълни и комплексни IT услуги и платформи на италианските нотариуси, повече от двадесет години.

Нотариалната камара създава ЕИС „Единство – 2“ изцяло със собствено финансиране и усилия (със средства на българските нотариуси). Включва независима електронна информационна система и бази данни. Това скъпо начинание е осъществено с цел превенция и противодействие на измамите в различни стопански области – банково дело, недвижими имоти; Търговски регистър, моторни превозни средства и други.

Системата е организирана по начин, който позволява лесното интегриране на нови модули, с цел подсигуряване на разни нотариални процедури. По този начин е отпаднала и необходимостта, нашата държава да инвестира средства в подобни скъпи, публични бази и регистри.

В резултат на тези дългогодишни усилия, икономическите престъпления в редица сфери, са сведени до абсолютния статистически минимум (за Европейския съюз).

Разширението и модернизацията на нотариалните системи продължава и днес.

Електронен нотариус

Добавка от 15.09.2022 г.: Забележка, в отговор на публикации: Никъде в Европа, не съществува „електронен нотариус“ или дигитален нотариус“. В няколко държави съществува удостоверяване на подпис от нотариус, – от разстояние, посредством видеоконференция, – но за времето на пандемията. Електронен нотариус би съществувал, евентуално, след създаване на електронен съдия. Нотариус може да бъде единствено жив човек, със специална компетентност, специална отговорност и лична, професионална, човешка преценка.