Електронни нотариални системи – цифровизация на нотариата – от 1998 г.

Електронни нотариални системи – цифровизация на нотариата – от 1998 г.

Поредица „Нотариална информатика“

Електронните системи са въведени в българския нотариат през 1998 г. За първи програмен продукт, обслужващ нотариусите, се счита „Нота регистър“ v.1 – 1998. Това полага основите на цифровизацията на нотариата у нас – постоянно надграждана и осъвременявана.

Електронните нотариални системи са въведени в нотариалните кантори за първи път през 1998 г. – 118 години след създаване на българския нотариат.

Единна информационна система „Единство – 2“

През 2009 г., Нотариалната камара създава ЕИС „Единство“, което начинание е свързано и с промени в

Традиционен и електронен документ в нотариалното производство – съпоставка – част 2

Традиционен и електронен документ в нотариалното производство – съпоставка – част 2

Поредица „Нотариална информатика“

Какво е електронен документ за нуждите на нотариуса

Традиционният документ притежава физическа вещественост – в буквално материално значение  – съществува без необходимост от посредничество на електричество, технически компоненти, системи, мрежи, конфигурации и множество програмни продукти – всички действащи в синхрон.

Електронният документ е зависим от технически средства и среда, за да бъде изобразен и овеществен (физически).  

При извършване на нотариалните процедури се използват и двете форми на документация.

Важно е да се подчертае изрично, че

Документни носители и нотариално производство – част 1

Документни носители и нотариално производство – част 1

Поредица „Нотариална информатика“

Интро текст

Около две хилядолетия, благодарение на традиционния носител на информация – хартията, (а по-рано – пергамент/кожи, папирус, минерали и др.), черпим информация за законодателствата, правата, задълженията, видовете сделки – изобщо за културата и отношенията в обществата преди нас.

Днес, достиженията на нашето съвремие позволяват да боравим и с допълнителни, изцяло нови видове носители на информация, която да се преобразува неколкократно в четим и употребяем от нас изходен продукт от данни (информация) – това са електронните ресурси – софтуер, хардуер, мрежи, протоколи за пренос, автентикация и системи за подсигуряване на преноса – с резултат файлове от данни, бази данни – различни електронни документи.   

Архивно-документно културно наследство и правилни инвестиционни политики в миналото

Архивно-документно културно наследство и правилни инвестиционни политики в миналото

Изображение: wikimedia.org – Св. Седмочисленици и Св. Йоан Кукузел. Стенопис от 1744 г. от главния храм на манастира в Арденица (днешна Албания), изграден върху основите на черквата „Св. Троица“, строена с ктиторството на Св. цар Борис Покръстител. Изписан от братята Константин и Анастас Зограф от Корча.     

         Да си спомним, че всичко заобикалящо ни, освен сътвореното от Природата, е ръкотворно дело – създадено е от личности, използвали своята съзидателна енергия и оригинална мисъл. Нашата писменост е именно ръкотворна, създадена в българската земя от Свети Климент, преди повече от хиляда сто и тридесет лета.

Малко по-рано, неговите учители – апостолите Кирил и Методий, в рамките на делото си – в контекста на тогавашната политико-религиозна обстановка и международни отношения, създават глаголическата писменост.

Българската азбука на Климент, наречена още „Кирилица“, трайно прекъсва хегемонията на

Провеждане на Общо събрание. Протокол

Провеждане на Общо събрание. Протокол

Поредица „Етажна собственост (Condominium)“

Ежедневно попадам на опорочени протоколи от проведени общи събрания на етажна собственост. Срещам неразбиране от страна на членовете на дадена етажна собственост – от нейните управителни органи, които произвеждат нестабилни протоколи на своите събрания.

Този вид съсобственост върху общите части на сградите е масов и се свързва с правилното управление на общото имущество (оказващо въздействие върху индивидуалното), което съставлява огромен дял от сградния фонд. От значение е за отношенията и актовете на етажната собственост – да са годни и стабилни. ...