За автора

нотариус Кирил Стоянов

Кирил Стоянов е роден в София.

През 2000 г. – 2001 г. следва в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

През 2007 г. завършва висше образование по специалност „Право“ – Нов български университет.

В периода 2000 г. – 2019 г., е нотариален служител в София, през които:

  • 2007 г. – 2015 г. – помощник-нотариус;
  • 2015 г. – 2019 г. – юрисконсулт.

К. Стоянов е нотариус от 12 април 2019 г. – вписан под № 737 в регистъра на Нотариалната камара.

Общ юридически стаж – 15 години (към 2022 г.).

От 2013 г. е член на Международния съюз на латинските нотариуси (U.I.N.L.), Рим. 

Повече на:    https://notaric.net/